Stokrotki z Krakowa opublikowały zajawkę filmu z ostatniej Garbojamy. To nie tylko okazja do wspominania dla tych, którzy byli w Kryspinowie w mijającym już roku, ale też i dobry pretekst do zastanowienia się, jak spędzić zbliżający się sezon zlotowy. W końcu rok 2013 już za kilka godzin.

YouTube Preview Image

www.garbatastokrotka.pl